Folk følte seg forbigått av kommunens isbane-satsing. Svaret gleder flere nærmiljø