Flere kommuner enn Nesna planlegger ny folkehøgskole på Helgeland