BEFOLKNING: SSBs tall for befolkning i tettsteder per 1. januar 2014 er nå kommet, og de bekrefter at byen Mo i Rana vokser. Her er noen tall.

I løpet av 2013 økte befolkningen i tettstedet Mo i Rana med 234 personer og i tettstedet Haukes med 22 personer. Byen Mo i Rana hadde altså en økning på 256 personer eller 1,3 prosent. Av de store tettstedene i Nord-Norge økte bare Tromsø mer, 1,7 %. Innbyggertallet i byen Mo i Rana var 20.701 per 1. januar 2014.

På den annen side økte befolkningen i hele Rana kommune med 191 personer i løpet av 2013. Det vil si at Ranas befolkning som bor utenfor byen, avtok.

Vi konkurrerer med Harstad om å være tredje størst i Nord-Norge. Harstad har slike tall for året 2013: Kommunen økte med 150 innbyggere mens byen økte med 104 personer. Som du ser, var veksten i Harstad klart lavere enn i Rana, men Harstad hadde befolkningsvekst både i byen og i omlandet.

I løpet av 2013 styrket altså Rana posisjonen som Nord-Norges tredje største kommune og by. Men tallene er små og økningen skjør. Noe av forklaringen på at byen tar innbyggere fra omlandet, ligger nok i at Rana er så stor med lange avstander. Harstads landareal utgjør 10 prosent av Ranas.

Trond Ø. Møllersen

Ønsker du å holde deg oppdatert på det som skjer på Helgeland? Følg Rana Blad på Facebook og få nyheter, sport, kultur og meninger rett i din nyhetsfeed.