LESERBREV: Rana mistet 15 innbyggere 1. kvartal 2015. Det er et kort tidsrom, men hva kan en si om det?

LES MER: Rana eneste by på Helgeland med tilbakegang i folketallet

Rana er i selskap med Harstad og Narvik, men av norske kommuner med over 25 000 innbyggere er det foruten Rana bare Karmøy og Halden som har minustall. For Rana er det første gang siden 2007 at 1. kvartal viser negativ befolkningsvekst. Hvis 2015 fortsetter på samme måte som 2007 vil resultatet ved utgangen av året være 50 færre innbyggere i Rana.

Tilbakegangen hittil i 2015 skyldes høy dødelighet og høy innenlands fraflytting. Da tallene for 2014 ble gjort opp var det overraskende lav dødelighet. Det vil si at mange levde lenger enn forventet. Noe av dette er «skaffet tilbake» i første kvartal. Dette er en naturlig variasjon.

Samtidig er fødselstallet meget lavt og en fortsettelse av fjorårets trend. Med 58 nyfødte er det bare tre kvartal etter 2006 som har hatt færre nyfødte. Når antall døde trekkes fra, var fødselsoverskuddet -16. Det er det laveste fødselsoverskuddet i ett kvartal siden 2007.

Netto innflytting i 1. kvartal var +1. Vi må tilbake til 1. kvartal 2007 for å finne et svakere tall, da var det -43. Ellers har 1. kvartal vært en stødig tilflyttingsperiode for Rana. Gjennomsnittet for årene 2008-2014 var 45. Det er den innenlandske flyttinga som har gitt minus i år. Igjen må vi tilbake til 2007 for å finne et år som ligner. Flytting til og fra utlandet var som forventet.

Jeg har tidligere fortalt om 1985-generasjonen som preges av at jenter flyttet fra Rana fra slutten av tenårene. Tallene for 1. kvartal støtter et utsagn om at Rana ikke er attraktiv nok for unge kvinner. Det er et typisk kjennetegn for utkanter.

Trond Ørjan Møllersen