Statistisk Sentralbyrå (SSB) har laget folketallsstatistikk for første kvartal i år. Det viser at av de seks kommunene på Nord-Helgeland, har to oppgang i folketallet mens fire har nedgang.

Og det er de to minste, Rødøy og Træna, som har økt folketallet i forhold til ved inngangen av 2015. Rana, Hemnes, Lurøy og Nesna har mistet innbyggere.

I Rana er det 26.063 innbyggere, det er 15 færre enn på nyttårsaften. I Rana var det markant flere som døde (74) enn som ble født (58), mens det var forholdsvis jevnt mellom innflyttere (189) og utflyttere (188).

Nesna er kommunen som mister flest innbyggere i forhold til folketall. Der er det nå 1.863 innbyggere, som er åtte færre. I Nesna døde åtte personer, mens bare tre ble født. I tillegg var det 49 som meldt flytting ut av kommunen, og 46 inn.

Hemnes mister ti innbyggere i hovedsak på grunn av utflytting. Mens 34 flyttet til kommunen, var det 47 som flyttet fra. Det ble født 13 personer i kommunen, mens ti døde. Det er nå 4.518 innbyggere i Hemnes.

I Lurøy er folketallet stabilt. 1.916 innbyggere betyr at de har mistet en. Det var 16 som flyttet inn, og like mange flyttet ut. Mens fire døde, var det tre som ble født.

Træna har 488 innbyggere nå, det er to flere enn ved årsskiftet. Det var seks som flyttet til Træna, mens fem flyttet fra kommunen. Også bidrag til folketallsøkning er et fødselsoverskudd på en person. Mens to ble født, var det en som døde i løpet av årets tre første måneder.

Rødøy er første kvartals suksesshistorie. Kommunen har nå 1.269 innbyggere - slik sett er en økning på åtte personer mye. Det var 16 som flyttet til kommunen, mens ni flyttet fra. I tillegg er det et fødselsoverskudd, da tre ble født og to døde.

Ser man på bykommunene på Helgeland så er det Rana som kommer dårligst ut, da både Brønnøy, Vefsn og Alstahaug opplever folketallsvekst.

Slik er folketallet i de største kommunene i fylket:

KommuneFolketallUtvikling
Bodø50.254+69
Rana26.063-15
Narvik18.805-48
Vefsn13.375+23
Vestvågøy11.152+12
Sortland10.216+50
Fauske9.612-10
Vågan9.319+34
Hadsel8.069+12
Brønnøy7.948+14
Alstahaug7.472+18