Vindmålemast på Sjonfjellet

Rana kommune har innvilget søknad fra Freyr via Norconsult om å plassere en vindmålemast på Sjonfjellet kun få uker etter at de selv har gått inn i selskapet med 10 millioner. Dette vedtaket vil Nesna Senterparti påklage.

Som kjent er saken omkring vindkraftverk på Sjonfjellet svært omstridt, og Nesna kommune vedtok i desember 2019 at kommunen ikke ønsker å gå i dialog med Freyr i denne saken. Det er da oppsiktsvekkende at Rana kommune likevel går inn for at Freyr får sette opp en målemast i samme område. Enda mer oppsiktsvekkende er det at Rana kommune kun kort tid før denne søknaden ble godkjent, gikk inn i samme selskap med hele 10 millioner offentlige kroner.

Vi var mange som var kritiske til Rana kommunes kjøp av aksjer i selskapet, og flere stilte spørsmål om lovligheten i dette vedtaket. Som kommunepolitiker i Nesna er det for meg innlysende at Rana har plassert seg selv i en meget vanskelig situasjon, og de stiller Nesna i en vanskelig situasjon med å plassere et vindmåleinstrument rett over kommunegrensen.

Hva blir det neste? En vindmøllepark som skjemmer, forurenser, raserer og forstyrrer alle i ytre Rana, Nesna og Hemnesberget? Hvordan kan egentlig Rana kommune behandle en eneste sak som omhandler Freyr uten å erklære seg selv som inhabil?

Natur

Et vindkraftverk på Sjonfjellet vil være et enormt naturinngrep. Sjonfjellet og Laupen er et kupert område, bestående av mye hardt fjell.

For å få plassert 106 vindturbiner må det derfor utføres massive utsprengninger både for å planere for hver turbin, og også vei mellom alle. Totalt vil det planeres et areal omtrent tilsvarende 53 fotballbaner, og det er utenom alle veiene.

Dette er rasering av høyfjellsnatur som vil være tapt for all fremtid. I tillegg kommer forstyrrelsene på fugle-, dyre- og planteliv. Beiteområder for sau og rein blir raserte og vannkilder til disse står i fare for å bli sterkt forurenset.

I utgangspunktet er det lite tilgang på vann i hele området, og det betyr at vannkilder for beitende dyr blir ekstra sårbare.

Turisme

Statens vegvesen har allerede signalisert at vindmøller på Sjonfjellet kan føre til at den berørte strekningen av Fv17 taper status som nasjonal turistvei. Massive master som ødelegger utsikt, er ikke god reklame. Helgeland som det «nye Lofoten» vil få negativ omtale på grunn av vindindustri.

Sjonfjellet og Laupen er også et viktig rekreasjonsområde for lokal turisme, både sommer og vinter. Det er utfartsområde for Nesna og Utskarpen, og da ranværinger spenner på seg skiene ved Raudvatnet, så gjør vi det samme på Sjonfjellet.

Tenk på hvordan det ville være med 160 vindmøller på Stangfjellet? Eller Mofjellet? Det er jo nærmere Mo, lettere å planere og sannsynligvis mer stabile vindforhold. Kanskje rett og slett en bedre idé? Arealmessig er Rana kommune en av Norges største kommuner, å tillate en målemast på Sjonfjellet tett ved kommunegrensen til Nesna er derfor provoserende.

Troverdighet

Denne saken handler ikke om hvorvidt man ønsker batterifabrikken, eller ikke. Saken er at Freyr bruker lovnader om mange arbeidsplasser i en høyteknologifabrikk som brekkstang for å få konsesjon for vindkraft. Er batterifabrikken realistisk? Hvor troverdig er det at Freyr kommer til å bygge en batterifabrikk av slike dimensjoner som de har forespeilet? I Skellefteå bygger Northvolt en gigafabrikk som Freyr liker å sammenligne seg med.

Selv i Skellefteå vil de nok ha problemer med å fylle fabrikken med tilstrekkelig ansatte. Det til tross for at det nærmeste området har 70.000 innbyggere, og regner vi pendlere snakker vi fort over 200.000 innbyggere. I vesle Mo i Rana sier Freyr at de skal lage en lignende gigafabrikk, og sysselsette 2500 arbeidere. Fra hvor? Finner de norsk arbeidskraft til dette?

Torstein Dale Sjøtveit sier dette nesten er for godt til å være sant. Ja? Er det ikke det det er? Vil Freyr i det hele tatt bygge batterifabrikken, eller er de egentlig ute etter en vindkraftkonsesjon som kan selges til høystbydende? Dette har dessverre skjedd andre steder, og vil helt sikkert skje igjen.

Dessverre fratar Ranas investering kommunen all troverdighet i alt som har med denne saken å gjøre. De har gjort seg selv så til de grader inhabil i alle spørsmål som omhandler Freyr, at jeg skjønner ikke at vedtaket kan være lovlig.

Nesna er en kommune med mange omstillingsutfordringer, og kanskje ville vi tjent noen penger og arbeidsplasser på dette prosjektet. Likevel vedtok vi altså høsten 2019 at vi ikke ønsker å arbeide for etablering av en vindmøllepark på Sjonfjellet. Dette fordi det klare flertallet i Nesna kommunestyre ikke klarer å se at det finnes nok positive virkninger av vindmøllene.

Det er respektløst av Freyr og Rana kommune å fortsette arbeidet som om dette vedtaket ikke eksisterte.


På vegne av Nesna Senterparti
Kurt-Are Einmo,
Leder/varaordfører