– For noen handler dette om å berge det som berges kan, men det finnes muligheter