Anledning gjør tyv. Når så tyven går til frontalangrep for å forsvare tyveriet, blir det hele litt spesielt.

Det er sikkert sånn at verken åndsverkloven eller opphavsrett er det som ligger fremst i pannebrasken til folk, men det finnes faktisk ei grense for oss i den ofte utskjelte pressen. Og utskjelt ble jeg og Rana Blad virkelig til gagns etter vi, helt i tråd med vanlig praksis, sendte ei faktura til komiker Trine Lise Olsen og StandUpFinnmark etter at de forrige helg gjestet Meyergården Spektrum med «Skrattegalla».

Interne forhold og hvem vi fakturerer for hva, er selvsagt ikke noe som normalt hører hjemme i spaltene våre. Når jeg velger å omtale dette i full offentlighet, er det fordi Olsen selv dro opp til en diskusjon på Facebook-sida si. Ei offentlig side med 46.000 følgere, som brukes profesjonelt og i kommersiell hensikt.

«Forbanna blodigler! Anal Blad. Ta en grusom hevn. Skriv en tekst, og heng ut både avis, og fotograf fra scenen.»

Står det blant anna å lese om Rana Blad på den omtalte Facebook-sida. Det er bare å konstatere at saken skapte et betydelig engasjement, selv om det nok kan sies at ikke alt som ble brakt til torgs medfører riktighet eller kan karakteriseres som spesielt saklig og opplysende.

Foranledninga til det som førte til disse utfallene mot Rana Blad er at vi, etter å ha blitt oppmerksom på at Trine Lise Olsen hadde tatt åtte bilder fra ranablad.no og lagt dem på FB-sida si, sendte henne og StandUpFinnmark ei faktura på 5.000 kroner.

Å ta bilder på den måten Olsen gjorde er selvsagt enkelt. Det gjør en ved et par tastetrykk. Det er likevel ikke lov. Å bruke bilder som er tatt av pressen for å promotere kommersielle produkter, i dette tilfelle et komishow, er heller ikke noe vi ville sagt ja til – om vi i det hele tatt hadde blitt spurt.

I mange tilfeller blir vi spurt om bildene våre kan brukes uten vederlag, og i svært mange tilfeller sier vi ja. Men ikke til firma, og til de med kommersielle interesser. Det skjer selvsagt også at vi kommer over bilder som er tatt fra oss av privatpersoner eller ideelle organisasjoner. Da sier vi fra at bildene må fjernes eller så vil det komme ei faktura. Dette møtes med forståelse – og gjerne en beklagelse.

Det som til stadighet overrasker meg er at mange profesjonelle, og kulturfolk i særdeleshet, ser ut til å ha et lemfeldig forhold til opphavsrett og åndsverk. Det påstås at de handler i god tro, når de vitterlig tar bilder fra sidene våre og tilgjengeliggjør dem. Mulig vurderinga går på at det er lettere å få tilgivelse, enn tillatelse.

Å beskytte opphavsretten er et viktig prinsipp for alle som driver skapende virksomhet, og burde også være viktig for utøvende kunstnere. Olsen respekterte ikke dette, og mente hun fritt kunne publisere bildene på sin FB-profil. Det har hun ikke rett til, og for det krevde vi altså et normalt honorar for slike tilfeller av urettmessig bildetyveri.

Da fakturaen for bildetyveriet ble presentert, reagerte Olsen sterkt på at vi hadde vært til stede på showet, tatt bilder der og publisert dem på ranablad.no. Reaksjonen kom først da fakturaen kom. At vår tilstedeværelse på Skrattegallaen i utgangspunktet ble satt pris på, kan utledes av at de fine bildene fra showet gladelig ble tatt fra nettsida vår og delt.

Vi tok altså bilder på et offentlig arrangement av allmenn interesse, på samme måte som vi dekker andre møter, konserter eller arrangementer. Vi trenger i utgangspunktet ikke tillatelse til det. Dette er vanlig journalistisk virksomhet. Hvem som helst kan for øvrig ta bilder under slike arrangementer, så lenge det ikke positivt er nedlagt restriksjoner. Disse fotografiene er selvsagt opphavsrettslig beskyttet. Det betyr at det ikke er fritt fram for andre å bruke dem eller republisere dem. Heller ikke for komikere som hevder å handle i god tro.

Siden det falt Olsen så tungt for brystet å få ei rettmessig faktura, tilbød vi henne å slippe med å betale halvparten, men da til Foreningen for kreftsyke barn. Det avslo hun i utgangspunktet. Standup Finnmark på si side aksepterte at dette var ei god løsning.

Kunne tonen i henvendelsen rundt fakturaen til Olsen og StandUpFinnmark vært mildere? Det kunne den sikkert, men det forandrer likevel ikke det faktum at en profesjonell utøver urettmessig har tatt bildene våre og mangfoldiggjort dem i kommersiell sammenheng. Bilder og saker som er plusset hos oss, er forbeholdt våre betalende abonnenter, og kan ikke bare rappes og publiseres hos andre.

For selv om det er lett, er det ikke lov.