Forbereder seg på ras og flom - NVE melder om gult farenivå for jord-, sørpe-, og flomskred