Fylkeskommunen er etter Integreringsloven ansvarlig for det regionale integreringsarbeidet. Kommunene i Nordland har allerede meldt inn til Mangfold og inkluderingsdirektoratetet (IMDi) hvor mange flyktninger de mener de er i stand til å ta imot. Fylkeskommunen skal gi IMDI råd om hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket.

Videre skal fylkeskommunen også sørge for tilbud om karriereveiledning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltagere som går fulltid i videregående opplæring. Også voksne flyktninger som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år.

– Det er store oppgaver som venter kommunene og fylkeskommunen, og mye av forberedelsene haster det med å få gjennomført, slik at ukrainske flyktninger får en best mulig mottakelse i fylket vårt, sier fylkesrådsled Tomas Nordvoll (Ap).

Han tror at det engasjementet både privatpersoner og det offentlige i Nordland viser, vil gi et solid grunnlag for at de som har måttet flykte fra krigshandlingene i Ukraina blir tatt godt imot.

I tillegg til å ha ansvar for det regionale integreringsarbeidet, skal Nordland fylkeskommune også forberede egne tjenester for å kunne ta imot flyktninger. Dette har fylkeskommunen gode rutiner for, selv om det vil komme flere flyktninger enn normalt.

– Både tannhelsetjenesten og de videregående skolene forbereder seg på å gi tilbud til flyktningene som kommer til Nordland. På samme måte som andre har de rett på et godt og tilpasset tilbud, og det har vi som mål å gi dem, sier Norvoll.

Han peker også på at tolketjenester må på plass, slik at nordlendinger og ukrainere kan samhandle best mulig fra første stund.

– Alt tyder så langt på at dette skal vi få til på en god måte. Vi har et godt samarbeid med kommunene, og vi har generelt gode offentlige tilbud i Nordland. Med det sterke engasjementet fra innbyggerne i fylket vårt på toppen av dette, så er jeg optimist, sier fylkesrådslederen.

Han oppfordrer også alle til å ta litt ekstra vare på hverandre i disse dager.

– Vi vet at det er mange i Nordland som opplever krigen i Ukraina som en påkjenning. I tillegg til å forberede oss på å ta imot ukrainske flyktninger på en best mulig måte, vil jeg oppfordre alle til å være ekstra gode medmennesker, at vi skal bry oss om hverandre, uansett hvilken nasjonalitet vi tilhører, og hvilken bakgrunn vi har. Vi står sterkere om vi holder sammen og prøver å ha forståelse for hverandres situasjon, avslutter Norvoll.

Les også

Bildene som rullet over skjermen var uvirkelig. Og verre skulle det bli. Det alle håpet ikke skulle skje, det skjedde