Når privat utleie er næring

Næring eller ikke? Utleievirksomheten kan være næringsvirksomhet selv om den skjer i regi av deg som privatperson.

Næring eller ikke? Utleievirksomheten kan være næringsvirksomhet selv om den skjer i regi av deg som privatperson.

Artikkelen er over 5 år gammel

Utleie av bolig kan være en viktig inntektskilde for mange husholdninger, men er det næringsvirksomhet?

DEL

Det er kanskje de færreste privatpersoner som tenker over om de driver næringsvirksomhet eller ikke når de leier ut boligen sin. I relasjon til leietaker har det dessuten ingen betydning.

Husleieloven er ufravikelig så lenge det er snakk om boligutleie, og det gjelder uavhengig av om utleier er proff eller ikke. Og i skattespørsmål er det ofte mest interessant hvor stor del av boligen du leier ut.

Hvis du derimot kjøper et nytt kjøleskap som du plasserer i utleieboligen, vil det være relevant å vite om du er forbruker eller næringsdrivende.

Er du forbrukerkjøper har du fem års reklamasjonsfrist og langt bedre rettigheter gjennom forbrukerkjøpsloven enn du har i kjøpsloven, som gjelder når du handler som ledd i næringsvirksomhet. Det samme gjelder hvis du trenger rørlegger eller elektriker.

Du har bedre vern gjennom håndverkertjenesteloven når du ikke handler som ledd i næringsvirksomhet. En forbrukerkjøper kan få tvisten med selger eller håndverker avgjort gjennom klage til Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget, mens den næringsdrivende utleier henvises til domstolene.

Hva er så avgjørende for at utleievirksomheten er å betrakte som næringsvirksomhet i denne sammenheng?

Hvorvidt du er næringsdrivende i skattemessig sammenheng, eller har organisert utleievirksomheten gjennom et foretak, er ikke avgjørende for om du som utleier opptrer som forbrukerkjøper eller ikke. Riktignok vil det aldri være snakk om forbrukerkjøp dersom det er et AS som leier ut og gjør innkjøp av varer og tjenester til utleieboligen.

En forbrukerkjøper må nemlig være en fysisk person. Et AS er en juridisk person og vil ikke kunne opptre som forbruker. Dermed vil det være kjøpsloven som regulerer kjøpet av kjøleskapet til utleieboligen så lenge det er AS’et som er kjøper.

Men det er ingen forutsetning at du skal ha et AS for at utleievirksomheten skal være næringsvirksomhet. Utleievirksomheten kan være næringsvirksomhet selv om den skjer i regi av deg som privatperson.

Det avgjørende er om utleievirksomheten er av en visst omfang og en viss varighet. Leier du ut boligen din når du selv har et midlertidig opphold i utlandet, vil det ikke være snakk om næringsvirksomhet. Har du derimot flere utleieenheter som du fast leier ut, vil kjøp og håndverkertjenester knyttet til disse fort falle utenfor forbrukerbegrepet og regnes som næringsvirksomhet.

Det er ikke så enkelt å trekke den eksakte grensen i dette spørsmålet, og avgjørelsen vil i stor grad bli skjønnsmessig. Som utleier bør du imidlertid være bevisst problemstillingen, og tenke gjennom dette når du går til anskaffelse av ting og tjenester til bruk i utleieenheten. Snakk med butikken eller håndverkeren på forhånd, for det er ingenting i veien for at dere avtaler at forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven skal gjelde.

Torgeir Øines, regiondirektør, Forbrukerrådet i Nordland

Artikkeltags