Hudpleie, tatovering, teaterbesøk og mye mer, det kan det også bli mekling på nå

Nytt tilbud: Nå kan Forbrukerrådet mekle også i saker som ikke faller inn under forbrukerlovene eller en klagenemnd, for eksempel hudpleietjenester. Foto: Frank May, NTB Scanpix
 eksephudpleiesalongernetur?r epudit reium lacite netur?

Nytt tilbud: Nå kan Forbrukerrådet mekle også i saker som ikke faller inn under forbrukerlovene eller en klagenemnd, for eksempel hudpleietjenester. Foto: Frank May, NTB Scanpix eksephudpleiesalongernetur?r epudit reium lacite netur?

Artikkelen er over 4 år gammel

Nå får du enda bedre hjelp.

DEL

FORBRUKERTIPSForbrukerrådet gir nå norske forbrukere grundigere hjelp i flere sakstyper.

Siden 1978 har Forbrukerrådet meklet i tvister som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester på fysiske ting og angrerettloven. Stopper bilen kort tid etter kjøpet, mobiltelefonen nekter å ta lading eller elektrikeren ikke leverer i tråd med avtalen, kan saken behandles hos Forbrukerrådet hvis du ikke blir enig med selger eller håndverker. Finner ikke saken sin løsning hos Forbrukerrådet, kan Forbrukertvistutvalget fatte vedtak med retts- og tvangskraft.

Sakene som kan behandles i Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget dekker langt fra alle forbrukeravtaler. Det er ikke alltid det er selve mobiltelefonen som skaper hodebry, ofte har vi vel så store problemer med selve abonnementsavtalen. Derfor har Forbrukerrådet, ofte i samarbeid med bransjen, opprettet klagenemnder, hvor forbrukeren kan få prøvd saken sin på det aktuelle området. Nemndene finner vi på områder hvor bransjen selv ønsker et utenomrettslig klagetilbud eller hvor sektorlovgivningen stiller krav om dette. Vi har f.eks. Finansklagenemnda for bank og forsikring, Elkagenemnda for strømavtaler og Brukerklagenemnda for telefoni- og bredbåndstjenester.

På tross av at vi har en rekke klagenemnder, er det fortsatt forbrukeravtaler som ikke dekkes av et utenomrettslig tvisteløsningstilbud. Selv om f.eks. frisørarbeid nok kan sies å være et håndverk, er det åpenbart ikke snakk om arbeid på ting. Dermed omfattes ikke tjenesten av håndverkertjenesteloven og faller utenfor forbrukertvistloven. Siden det heller ikke finnes en frisørnemnd, har det inntil nå ikke funnet et klagetilbud for frisørtjenester.

Nå kan imidlertid Forbrukerrådet mekle også i saker som ikke faller inn under forbrukerlovene eller en klagenemnd. Eksempler på tjenester vi nå kan mekle i er veterinærtjenester, frisørtjenester, behandlinger i hudpleiesalonger, tatoveringstjenester, flytte- og lagringstjenester, leie av selskapsklær eller rulleskøyter, teaterbesøk, festivaler, privatskoler, budtjenester og hotellovernattinger. Offentlige tjenester og tjenester kjøpt av en annen privatperson er unntatt. Det er også en forutsetning at avtalen er inngått etter 1. juli i år.

For tjenestene som omfattes av det nye tilbudet er det ikke mulig å bringe saken videre til Forbrukertvistutvalget. Partene er derfor avhengige av å bli enige under meklingen i Forbrukerrådet for at saken skal få sin løsning.

Med det nye meklingstilbudet har vi fått på plass et mer eller mindre heldekkende tvisteløsningstilbud for forbrukeres kjøp av varer og tjenester. Gjennom dette er det gode muligheter til å få løst konflikter knyttet til kjøp av varer og tjenester utenfor det ordinære domstolsapparatet. Det er et viktig forbrukergode. Klagetilbudet er dog noe ulikt avhengig av hva avtalen gjelder, men du kan alltid kontakte Forbrukerrådet for å få veiledning om hvordan du skal gå fram for din konkrete sak.

●●Torgeir Øines

regiondirektør, Forbrukerrådet i Nordland

Artikkeltags