Nordland fylkeskommune har fordelt 3,7 millioner kroner til 56 ulike friluftslivs-tiltak i hele Nordland.

– Vi gir penger så flest mulig skal få komme seg ut i naturen. Det er utrolig deilig både for kropp og sinn med frisk luft, vær og vind, og det tror jeg enda flere har blitt oppmerksom på de siste par årene, når andre aktiviteter har vært stengt. Naturen er gratis, og skal være tilgjengelig for alle, sier fylkesråd Christian Torset i en pressemelding.

Midlene er fordelt gjennom to ulike ordninger. 540.000 kroner er fordelt til 22 ulike tiltak gjennom fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv og 1.760.000 kroner er fordelt til 29 tiltak gjennom statlige tilskudd til friluftsliv.

– Den statlige tilskuddsordningen går til aktivitetsskapende og kompetansebyggende tiltak. Fylkeskommunalt tilskudd går hovedsakelig til tilrettelegging, informasjonstiltak, motivasjons- og stimuleringstiltak – altså tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende områder. De to tilskuddsordningene komplementerer dermed hverandre, underbygger Torset.

Disse har fått tildelt midler på Helgeland gjennom fylkeskommunale tilskudd:

NOOR HALDFlerkulturell markering av internasjonal dag for skog8 000
Korgfjellets vennerTursti og gapahuk på Korgfjellet tilpasset alle40 000
Polarsirkelen friluftsrådUtbedring og klopping av turstier15 000
Polarsirkelen friluftsrådBenkebord og bålplass, Hamarøysand Friluftsområde15 000
Korgen ILEtablering av informasjonspunkt og turkort15 000
Trollfjell friluftsrådLæring i friluft i Trollfjell15 000
Polarsirkelen TurlagVindelvaggileden fra Krokstrand Ammarnäs - etablering av historisk vandringsrute25 000

Disse har fått tildelt midler på Helgeland gjennom statlige tilskudd:

Helgeland friluftsrådFriluftsskoler 202240 000
Helgeland friluftsrådLæring i friluft40 000
Helgeland friluftsrådFerskingkurs friluftsliv40 000
Polarsirkelen turlagFriluftsaktiviteter for barn og ungdom25 000
Trollfjell friluftsrådFriluftsskoler for barn 202240 000
Polarsirkelen friluftsrådFriluftsskole for voksne30 000
Polarsirkelen friluftsrådPolarsirkelen Friluftsskole75 000
Polarsirkelen turlagFrilufts- og gårdsaktiviteter for seniorer25 000
Ytre Helgeland RevmatikerforeningLavterskelturer i Helgelands vakre natur 202210 000