Fylkestinget i Nordland er samlet i Mo i Rana denne uken. På agendaen står blant annet behandlingen av handlingsprogrammet til Regional Transportplan 2022–2033.

Håper på raskere framdrift for Bustneslia

Det har vært knyttet stor spenning til Bustneslia, som har ventet lenge på en ny veiløsning. Nå foreslår Høyre at ny vei i Bustneslia skal realiseres så raskt som mulig. Det skriver fylkestingsrepresentant i Høyre, Anita Sollie i en pressemelding.

– Dette er viktig for både innbyggere og næringsliv i hele regionen å få på plass en god vei over Bustneslia. Derfor fremmer vi nå et forslag som vi håper vil gi en raskere framdrift for prosjektet, sier Sollie.

Forslaget fra Høyre lyder som følger: Nordland fylkesting vil peke på behovet for å også utrede andre alternativer knyttet til Bustneslia, spesielt dersom dette kan føre til en raskere og billigere realisering av en ny løsning.

Forslaget fra Høyre fikk støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i komité for samferdsel sin behandling av saken. Dermed ligger det an til at forslaget får flertall når saken behandles i plenum i fylkestinget onsdag.

– Med den enorme veksten i aktivitet og næringsvirksomhet i regionen de kommende årene er det helt nødvendig at vi snart kommer i gang med prosjektet og får en god, varig løsning for denne viktige næringsveien, sier Sollie.