Richard Dagsvik, gruppeleder i FrP, Beate Bø Nilsen, gruppeleder i Høyre og Arne Ivar Mikalsen, gruppeleder i Venstre sier i en pressemelding at de ønsker å bygge Nordland fylkeskommune som en «Ja-fylkeskommune» som møter nye ideer og utfordringer med et positivt grunnsyn, og har et godt samarbeid med private aktører.

– Et moderne og fremtidsrettet samfunn er tuftet på en positiv fylkeskommune som er løsningsorientert i møte med sine innbyggere og næringslivet. Alle skal ha gode tjenester innenfor skole, folkehelse, tannhelse, kultur, båt, ferge, buss og vei. Skal vi lykkes med det, må det ligge en trygg og ansvarlig politikk i bunnen. For oss det grunnleggende å bygge samfunnet nedenfra og opp, påpeker de tre politikerne.

Budsjettforslagene skal behandles i fylkestinget torsdag denne uka.

Du kan lese hele budsjettforslaget her.

Har planer for Bustneslia og Lurøy

– Samferdsel på sjø og land er avgjørende for bosetting og arbeidsliv langs vår langstrakte kystlinje. Vi prioriterer å bygge infrastruktur og holde sjøveien åpen for båtruter som gjør at folk kan skape verdier der de bor. Det har i alt for lang tid vært skapt usikkerhet rundt båtruter og tilbud til folk som har dette som eneste kommunikasjon.

Et av punktene i budsjettforslaget som omhandler samferdsel viser at partiene ønsker å bevilge seks millioner kroner til forbedring av fylkesvei 810 Bustneslia og 700 000 kroner til opprensk av Valrenna i Lurøy.

Fylkesrådets tiltak med såkalt forsterket vintervedlikehold på fylkesvei 810 Bustneslia har ført tilbedring i framkommelighet og trafikksikkerhet.

Fylkestinget ber derfor fylkesrådet om å videreføre såkalt "bar veg strategi" på den aktuelle strekningen, med virkning fra 01.01.23. Dette som et strakstiltak for å oppnå påkrevd trafikksikkerhet i påvente av at ny veiløsning for strekningen vedtas og bygges, heter det i budsjettforslaget.