Torsdag går Rana kommune ut med en pressemelding om en veistenging som skal vare en god stund.

– Avinor skal nå i gang med bygging av ny flyplass i Rana på Hauan. I den forbindelse har Avinor sendt forhåndsvarsel til Rana kommune om stenging av Granheiveien. Dette vil skje i løpet av sommeren etter at skoleåret er slutt. Anleggsarbeidene på flyplassen vil altså starte sommeren 2022 og omfatter forberedende arbeider som etablering av anleggsveier og riggarealer. Ny vei til flyplassen, og andre veiløsninger, vil først være klar og offentlig tilgjengelig høsten 2025.

Veien er planlagt stengt mellom Granheiveien 66 og Granheiveien 89. Alle som har skoleelever som blir berørt av stengingen skal ha mottatt et første informasjonsbrev om dette, og blir fulgt opp videre fra Rana kommune sin side. Mer detaljert informasjon om veistengingen vil komme fra Avinor etter hvert, men det er varslet avvikling av åpne informasjonsmøter for naboer og berørte parter der Avinor vil fortelle om prosjektet, framdrift og omfang, står det i pressemeldingen.