Først kom steinen, nå skal dalen kartlegges for rasfare