FOH-sjef Rune Jakobsen: – Ved en nasjonal krise trenger vi alle de større flyplassene, og Bodø er høyaktuell

FOH er kommet for å bli og vil bli styrket, sier FOH-sjef, generalløytnant Rune Jakobsen.