Forsvarsministeren avviser fortsatt Drevjamoen som alternativ: - Ville krevd mer i videreutvikling og nyetablering