Fortsatt er det for mye snø til å slippe sau og lam til fjells: – Jeg tør ikke tenke på hvor mye penger vi har tapt

Den seine våren gjør at sauebonde Anne Kari Leiråmo Snefjellå opplever et økonomisk kriseår.