Forventer at Oslo tingrett stanser vindkraftutbygging i Vefsn: – Håper dommeren har en fornuftig tilnærming

Oslo tingrett skal ta stilling til om byggingen skal stanses mens saken behandles i retten.