Fredag slapp Samferdselsministeren nyheten om at de har valgt ut en ny havn som får bli med på forskutteringsordningen for farleder og fiskerihavner, da Fosnavåg Fiskerihavn fikk klarsignal fra Regjeringen. Havna fikk 108,5 millioner kroner.

Da samferdselsminister Jan Georg Dale på fredag besøkte Fosnavåg Fiskerihavn kunne han meddele at de som havn nummer fire får avtale med staten om en forskutteringsordningen slik at de kan starte utbyggingen.

– Vi forventer nå at Rana er den neste som får innvilget sin søknad, sier ordfører i Rana Geir Waage, og administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, i en pressemelding fra Rana kommune.

De fire havnene som nå har fått klarsignal tar cirka 400 millioner kroner av de 550 millionene som er stilt til disposisjon til ordningen.

– Det betyr at det fortsatt er midler til å innvilge søknaden fra Rana kommune på 120 millioner, sier Waage og Ulriksen.

– Signalene vi har fått hittil er dessverre ikke positive, men vi er trygge på at regjeringen legger vekt på de store ringvirkningene dette vil gi, og at de ikke bare vil prioritere fiskerihavner, men også farledsprosjekt som vårt, sier de to.

En dypvannskai med 18 meters dybde vil legge til rette for både vekst for eksisterende næringsliv og nye virksomheter. Farledsutbedringen vil sikre nåværende arbeidsplasser og bidra til å etablere flere nye attraktive jobber, påpeker Waage og Ulriksen.

– Skulle regjeringen mot formodning si nei til vår søknad, vil dette være oppsiktsvekkende med tanke på hvor viktig dette er for å få ei framtidsrettet havn i industribyen Mo i Rana, sier de to.