Gå til sidens hovedinnhold

Fra vårt ståsted er det svært beklagelig – og samtidig uforståelig at en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre – kan være bekjent av dette forliket

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En flyktningleir er ikke et blivende sted

Jula nærmer seg, Bodø Glimt har allerede sikret seriegullet og smittetallene for koronapandemien her heime ser heldigvis ut til å være litt mer under kontroll.

Den siste tiden har vi i imidlertid blitt minnet på en annen virkelighet. Den fine kalde tida er også en krevende tid for mange, der vår innsats og oppmerksomhet utgjør en viktig forskjell.

Endevendt liv.

Vi var så heldige å få arbeide noen uker i høst sammen med flotte kolleger fra hele Norge i Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) på Lesvos i «Nye Moria».

Norge bidro, koordinert via Verdens Helseorganisasjon (WHO), med humanitær innsats for å hjelpe i kaoset etter brannen som rammet flyktningleiren Moria en skjebnesvanger natt tidlig i september.

Heldigvis døde ingen i Moria-brannen, men over natten var over 20 tusen mennesker uten tak over hodet og igjen på flukt. Kara Tepe, «Nye Moria», ble raskt etablert, men med manglende infrastruktur og svært enkle sanitærforhold.

Den krevende usikkerheten.

Gjennom seks hektiske uker hjalp vi, sammen med flere humanitære organisasjoner, et svært presset lokalt helsevesen og helsemyndigheter. Vi behandlet over 4200 pasienter og hadde 85 ambulanseoppdrag. Det var en overvekt av unge pasienter, 800 var under fem år. Sykdomsbildet blant flyktningene i leiren var ofte en konsekvens av forholdene de levde under. Infeksjonssykdommer var utbredt, vanligst diare og oppkast og hudinfeksjoner som komplikasjon til utbredt smitte av skabb og lus.

Koronapandemien – og mange flyktninger med tuberkulose – gjorde arbeidet i flyktningleiren mer krevende. Mange flyktninger hadde psykiske plager som følge av lang tid på flukt, krevende leveforhold og usikre fremtidsutsikter.

Vi må ikke glemme!

De som må bo i leiren, er avhengig av at vi ikke glemmer. De frivillige gjør en viktig innsats. Vi ble svært imponert av de menneskene vi møtte. Tolkene våre var fantastiske ressurspersoner. De fleste hadde flyktningbakgrunn selv, og mange bodde i flyktningeleiren. Daglig gjenopplevde de sine egne traumer gjennom det pasientene fortalte. Likevel møtte de oss med et varmt smil hver eneste dag og var til uvurderlig hjelp for oss til å kunne hjelpe andre.

Vi fikk med oss overgangen fra sommer til kalde netter, regn og høststormer. Det var skremmende å se effekten på en værutsatt leir der telt sto på grunn uten drenering.

Beklagelig.

Regjeringen har gjort seg avhengig av Fremskrittspartiet for å oppnå nødvendig budsjettforlik i Stortinget. Resultatet er blant annet at Norge fortsetter å holde nivået på bistandsmidler og mottak av kvoteflyktninger rekordlavt – kombinert med en betydelig avgiftsreduksjon på øl, vin, snus og produkter som inneholder sukker.

Samtidig opplever vi at flere europeiske land, med Tyskland i spissen, nå tar imot både sårbare flyktningfamilier og enslige barn og unge som sitter i transitt på Lesvos.

Fra vårt ståsted er det svært beklagelig – og samtidig uforståelig at en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre – kan være bekjent av dette forliket.

Nei til sovepute!

Innsats for dem som trenger det mest, både hjelp som kommer over offentlige budsjetter og via frivillige organisasjoner, er viktig. Regjeringen og Stortinget fortjener honnør for etablering og aktiv bruk av en potent humanitær statlig ressurs som NOR EMT.

Likevel må dette ikke bli en sovepute som erstatning for mer varige tiltak.

En flyktningleir er ikke et blivende sted.

Skribentene

Stig-Arild Stenersen, overlege i Luftambulansetjenesten, Prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset HF, og lege i NOR EMT under oppdraget på Lesvos fra 14. september til 26. oktober 2020
Svein Are Osbakk, overlege i anestesi ved Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus (OUS) og anestesiavdelingen på OUS Ullevål. Han deltok også i NOR EMT-oppdraget på Lesvos 14. september–26. oktober 2020

Tilleggsinformasjon

  • Artikkelforfatterne oppgir ingen interessekonflikter, men presiserer at synspunktene i artikkelen er deres egne, og ikke et uttrykk for arbeidsgivernes standpunkter.
  • Stig-Arild Stenersen (fra Mo i Rana) har tjenestegjort utenlands tidligere, i Norges bidrag til Frontex Europa, Operasjon Trition høsten 2017. Han var lege og medisinsk ansvarlig om bord i det norske fartøyet Olympic Commander, som patruljerte og hentet opp flyktninger fra Middelhavet.
  • Svein Are Osbakk har deltatt ved flere humanitære utenlandsoppdrag, inkludert jordskjelvet i Nepal 2015, Ebola-epidemien i DR Kongo 2018 og flyktningkrisen i Hellas 2020.

Kommentarer til denne saken