Framdrift som planlagt for Helgelandssykehuset: Ny sterilsentral er tatt i bruk og to operasjonsstuer skal være klare før jul