Gå til sidens hovedinnhold

Fred Allan fra Rana har kreft i tykktarmen som krever kjapp operasjon, men må vente: – Hvorfor må jeg leve med usikkerhet og redsel når jeg kunne blitt operert på få dager på Mo?

– Verken Tromsø, Bodø eller Oslo har kapasitet til å operere meg på 14 dager til en måned, skriver Fred Allan Jakobsen (53) fra Rana på sin facebookstatus 8. oktober.

Siden 1. januar har 29 personer fra Helgeland ventet lenger på behandling for tarmkreft enn de 14 dagene pakkeforløp kreft anbefaler, kunne medisinsk direktør Fred A. Mürer, informere styret i Helgelandssykehuset på møtet 30. september.

Rana Blad har rettet søkelyset på tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset og gjengitt flere historier fra pasienter som ikke får behandling innen fristen, og reaksjoner på dette fra Kreftforetningen, politikere og andre.

Les også

Helse Nord og Helgelandssykehuset går ikke videre med prosessen rundt tarmkreftkirurgien før Helsetilsynets endelige rapport er klar

Bakgrunnen

Bakgrunnen er at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland, etter at Helse Nord 15. oktober i fjor flyttet disse inngrepene ut av Helgeland. Det er en avgjørelse som er ment å være midlertidig, men Kreftplanen som skulle foreligge før en ny vurdering gjøres, blir stadig utsatt. Siste beskjed nå er at den skal foreligge i desember.

Konsekvensen er i realiteten at kapasiteten på tarmkreftkirurgi i Helse Nord er redusert, så lenge Helgelandssykehuset er fratatt retten til å operere på disse pasientene og ingen andre foretak har kunnet kompensere for frafallet. Medisinsk direktør Fred A. Mürer har presisert at Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset er i god dialog og samarbeider for å få på plass tiltak.

Les også

29 tarmkreftpasienter fra Helgeland har siden 1. januar fått forlenget behandlingstid: – Denne kirurgien ble flyttet av politiske årsaker, og vi kan ikke gjøre noe. Det er grusomt at det går utover mennesker

Sterke reaksjoner

Tirsdag i neste uke kommer administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae til Rana for å møte politikerne i kommunestyret. Der vil hun også møte engasjerte ranværinger som er i opprør etter flere historier om pasienter som har måttet vente lenger på behandling enn pakkeforløp kreft anbefaler.

Det er spontant opprettet en underskriftsaksjon for å kreve tarmkreftkirurgien tilbake til sykehuset i Rana, og torsdag i neste uke mobiliserer Helgeland sykehusaksjon til oppmøte på fotballbanen på Selfors for å vise Helse Nord, men også den nye regjeringa som er under etablering, at ranværingene står sterkt sammen.

Les også

Ragnhilds opplevelse var dråpen som fikk Siv med flere til å starte kampanjen som krever tarmkreftkirurgien tilbake til Rana: – Folk er forbannet

Midt i dette kommer Fred Allan Jakobsens (53) med sitt innlegg på facebook, 8. oktober. Mange vil mene at det setter det hele i perspektiv. I alle fall treffer det folk midt i hjertet. Ranværingen står i alle fall midt i det, og gjør det klart at for ham handler dette verken om statistikk eller tall:

«Kjære Cecilie Daae.

I dag fikk jeg konstatert kreft i tykktarmen, den snørper inn tarmen slik at det er veldig liten åpning. Dette krever en kjapp operasjon. Det er bare det, at hverken Tromsø, Bodø eller Oslo har kapasitet til å operere meg på 14 dager til en måned.

Så svar meg på dette. Hvorfor er ditt politiske spill verdt mer enn mitt liv? Hvorfor må jeg leve med usikkerhet og redsel, når jeg kunne blitt operert på få dager på Mo. Håper du kan svare meg på dette.

Hilsen en fortvilt kreftpasient»

Innlegget er gjengitt med tillatelse fra Fred Allan Jakobsen.

Helse Nord er forelagt innholdet i statusen, og bekrefter i en e-post til Rana Blad at henvendelsen er mottatt.

– Vi får dessverre ikke svart ut dette før mandag, informerer kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen.

Les også

Bjørn og Helgeland sykehusaksjon gir seg ikke. Nå samler de inn 21 millioner til operasjonsrobot og mobiliserer til oppmøte på fotballbanen: – Nå må vi vise styrke sammen

Les også

Det Ragnhild Storvoll har opplevd er en direkte konsekvens av den hodeløse flyttinga av tarmkreftkirurgien

Dette er Helse Nords vedtak fra ekstraordinært styremøte 15. oktober 2020

 • 1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • 2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
 • 3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre operere planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
 • 4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi.
 • 5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
 • 6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomførebeslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
 • 7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
 • 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset.

Dette er saken

2020

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld, 31. august, informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkalles styret i Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen (nå statsforvalteren) som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 3. og 4. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • Sakene blir på grunn av publiseringen i Rana Blad meldt Helsetilsynet som varsler at de ser alvorlig på saken, før den ellers ville blitt forelagt fagkollegiet internt i Helgelandssykehuset.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober. Det er foreløpig rapport etter dette tilsynet som ble sendt de involverte i går kveld.

For øvrig:

 • 24. august kommer det fram at et eksternt PR-byrå fått tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon. Det er Helgelandssykehuset som har gitt dem tilgang.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjør administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag, og gir sin støtte til avgjørelsen.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at Ida Bukholm har sagt opp sin stilling som fagsjef.
 • Samme kveld sier fagsjef Ida Bukholm i Helgelandssykehuset til Rana Blad at hun har trukket oppsigelsen fordi Helgelandssykehusets foretaksledelse ikke har overholdt avtalen om å fortelle bakgrunnen for oppsigelsen, nemlig en e-post fagsjefen har sendt til Helsetilsynets fagsjef datert 16. september knyttet til det pågående tilsynet. Denne har Bjørn Øglænd i Helsetilsynet bekreftet er relevant informasjon, men som foretaksledelsen i Helgelandssykehuset reagerer på fordi de ikke var informert.
 • 18. desember 2020 inngår partene en avtale, Bukholm sier hun ikke kan fortsette i jobben når hun ikke har tillit. I oppsigelsestida fratas hun arbeidsplikt, men også muligheten til å gjøre en jobb.
 • Oppsigelsen blir tatt opp med helseministeren som skriftlig spørsmål, av Frps helsepolitiske talsperson, Kari Kjønaas Kjos.

2021:

 • 13. januar gis det innsyn i tarmkreftkirurgirapporten, der alle de tre fagekspertene er står samlet om innholdet og konklusjonene. Denne oversendes Statens Helsetilsyn.
 • 13. januar 2021 får Rana Blad og øvrige media innsyn i fellesrapporten, der det også kommer fram at den eksterne fagrevisjonen nå står samlet om konklusjonene, og at de opprinnelig leverte sin sluttrapport 21. desember 2020, men at fagmiljøet ved helseforetaket ba om å få lese gjennom en gang til og komme med ytterligere tilbakemeldinger.
 • Helse Nord må også tåle kritikk i den rapporten fra den eksterne fagrevisjonen, for ikke å ha fulgt opp nasjonale anbefalinger.
 • 8. juni: Statens Helsetilsyn er klar med sin foreløpige rapport, som blir oversendt involverte parter først.
 • Det stedlige tilsynet og rapporten opplyser ikke det enkelte pasientforløpet, men avgrenser tilsynet til å gjelde Helgelandssykehusets arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.