Signaleffekt er viktig for Freyr

I Rana Blad av 1. oktober presenterer Freyr sine fasadeskisser for hvordan batterifabrikkene skal se ut. Tanken Arkitektur AS, på Hemnesberget, har levert et forslag til bygningsutforming som er stilfullt, kreativt og annerledes. Bare å ta av seg hatten i beundring.

Hilde Rønningsen i Freyr AS ønsker at industribyggene skal reflektere det rene, det naturlige og det nordiske. Her leverer Tanken Arkitektur AS virkelig. Utformingen er moderne, tiltalende og skiller seg ut.

Konseptet bak bygget som skal ligge inne i Mo industripark, er å reetablere skogen på industritomta. Bølgeformet bygg som gir assosiasjoner til vann, energi, natur og skog.

Den fremtidige store fabrikkens fasade skal gi assosiasjoner til vann, og fortelle historien om en lysende fabrikk, som har landet i naturskjønne omgivelser i Mo i Rana.

Fryd for øyet, musikk i ørene.

Dette setter ord på tanker som mange av innbyggerne i Rana og omegn har tenkt. Viktigheten av å ta vare på vår natur for å bidra til å stanse klimaendringene. At vår rene og grønne energi fra vann kan brukes til ny industri og arbeidsplasser. Ren, grønn allerede eksisterende vannkraft som kan bidra til det grønne skiftet uten nye store naturinngrep. Satsing på oppgradering av våre vannkraftanlegg om det trengs.

Freyr gir med sine fasadeskisser inntrykk av at de har en visjon om å ta vare på natur og skog i våre naturskjønne omgivelser. Dette harmonerer meget dårlig med Freyr sine planer om å rasere og ødelegge Sjonfjellet med et gigantisk vindkraftanlegg. Et anlegg som er helt unødvendig for forsyning av kraft til batterifabrikkene. Et anlegg som vil ødelegge natur, dyreliv og folks rekreasjonsområde. Irreversible naturinngrep med fare for forsøpling og forurensning. Et anlegg som vil frata folk muligheten til fritt å kunne bruke Nesnas nærfjell. Kommende generasjoner vil ikke kunne få oppleve Sjonfjellet uberørt og vakkert slik det er i dag.

Det er lov å håpe at Freyr følger opp det de signaliserer i utformingen av byggene sine slik at det «image» som Freyr ønsker å profilere seg med vil stemme med virkeligheten fremover. At de virkelig bryr seg om natur, skog, omgivelsene og det grønne skiftet ved å bruke vår rene vannkraft. At de velger bort ødeleggende vindkraft og skrinlegger planene sine for vindkraftutbygging for å, som de selv sier det, «være en del av en mest mulig ren natur». Noe annet ville faktisk være å kaste store, mørke skygger over arkitektenes meget gode skisser og konsepttanker.

Merete Liberg, Eli Karin Vandbakk og Hilde Næstby,
interimstyret i Motvind Sjonfjellet