Friluftsområder som Mofjellet blir stadig mer verdifulle for ranværingene: – Noen er blitt mer populære, andre er ikke like mye brukt