Polarsirkelen friluftsråd har etter tildelingsmøte for første gang tildelt midler til friluftstiltak i sine medlemskommuner.

Følgende har fått midler for våren 2021:

Ytre Rana grunneierlag har fått 6.500 kroner til to trimpostkasser.

Bossmo & Yttern IL er tildelt 20.000 kroner til kart og karttavler i Båsmofjellet.

Træna FAU og Helgeland museum avd. Træna har fått 20.000 kroner til lavvo og formidlingsområde ved museet.

Nesna skole er tildelt 15.000 kroner til snøkanon.

Ørjedal Aktivitetslag i Hattfjelldal får 10.000 kroner til oppgradering av Køtbakken friluftsområde.

Brenna Sanitetsforening i Hattfjelldal får 10.000 kroner til oppgradering av Nordtjønna friluftsområde.

Det kom ingen søknader fra Lurøy og Hemnes kommune.