Aas er den andre prosjektdirektøren som forlater Nye Helgelandssykehuset. Før han var Kåre Løvstakken prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025. Torbjørn Aas rakk å ta Helgelandssykehuset gjennom prosjektinnrammingsfasen før han sluttet.

Nå står konseptfasen steg 1 for tur, der også styret i Helse Nord har gitt klarsignal til at helseforetaket på Helgeland har robust nok økonomi til å gå videre med en investering på tre milliarder som, under de rette forutsetninger, kan økes til 3,5 milliarder.

Spørsmålet styret i Helse Nord skal på et ekstraordinært styremøte senere denne måneden, ta stilling til om Tovåsen i Leirfjord skal tas med inn i konseptfasen som alternativ sykehustomt på linje med dagens sykehustomt og Rishatten, begge sentrumsnære i Sandnessjøen. Styret i Helgelandssykehuset gjorde vedtak 30. september om ikke å gå videre med Tovåsen.

Fristen for å søke den utfordrende jobben med å ta ny sykehusstruktur på Helgeland inn i framtida, var i utgangspunktet satt til september, men er nå forlenget til 18. oktober, får Rana Blad opplyst hos Helgelandssykehuset.

Hovedarbeidsstedet til prosjektdirektøren er Sandnessjøen, med hyppig tilstedeværelse ved alle helseforetakets enheter. Helseministeren har vedtatt i sitt strukturvedtak at framtidas Helgelandssykehus skal utgjøres av to akuttsykehus på to geografiske steder, i Mo i Rana og Sandnessjøen og omegn, med hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn.

Det skal dessuten være et somatisk poliklinisk tilbud i Mosjøen og DPS struktur innen psykiatri og TSB blir uendret. I Brønnøysund bygges det distriktsmedisinsk senter der Helgelandssykehuset skal tilby spesialisthelsetjenester.

I utlysningsteksten framhever Helgelandssykehuset at «prosjektdirektøren må ha kompetanse innenfor virksomhetsutvikling og endringsledelse i større byggeprosjekter. I tillegg bør prosjektdirektør ha kompetanse innenfor prosjektmetodikk og gjennomføring av større byggeprosjekt, fortrinnsvis innenfor helsesektoren. Ansvaret for å utarbeide en gevinstrealiseringsplan ligger også til stillingen».