Frivillige ryddet 41 tonn søppel på Nord-Helgeland. Lurøy er i en særklasse og klart best

Frivillige i Nord-Helgeland ryddet hele 41 tonn søppel fra hav, vann og vassdrag i 2019.