Det sier konstituert daglig leder i Frivilligsentralen, Tor Arne Rasmussen, til Rana Blad.

Selv om Rasmussen gjerne skulle feiret frivilligheten i tilknytning til FNs dag for frivillig arbeid 5. desember, så er det ingen dårlig erstatning å starte Frivillighetens år 2022 med en fest for alle de frivillige som stiller opp for andre, år etter år.

– Markeringen tar vi på Mo samfunnshus i slutten av januar. Det blir samtidig en feiring av Rana Frivilligsentral som fyller 30 år. I den forbindelse vil frivilligprisen for 2021 også deles ut, sier Rasmussen.

Det positive med utsettelsen er at folk nå får bedre tid til å sende inn forslag på kandidater som fortjener en pris for tida og innsatsen de frivillig legger ned for at andre skal få det bedre.

– Vi utvider fristen for å komme med kandidater, til fredag 14. januar. Jeg er sikker på at du kjenner en eller flere som fortjener heder og ære. Det kan være privatpersoner, lag og/eller foreninger som gjør en verdifull innsats for andre, sier Tor Anders Rasmussen.

– Vi håper på riktig mange begrunnede forslag om hvorfor akkurat din kandidat fortjener prisen. For ordens skyld understreker vi at dette gjelder frivillig innsats som gjøres i hele Rana kommune, på alle områder, supplerer styreleder i Frivilligsentralen, Kirsti Nielsen.

Forslag kan sendes på e-post, ringes inn på telefon, eller det er mulig å komme innom Rana Frivilligsentral i Sørlandsveien, i åpningstida.

– Frivilligsentralen er også på Facebook og det kan sendes inn forslag på navn i innboks der. Vi vil gjerne ha en begrunnelse på hvorfor du eller dere mener akkurat denne kandidaten fortjener en pris i år. Frivilligsentralen har også egen hjemmeside der du kan finne mer informasjon.

Frivilligprisen har vært delt ut i Rana siden 1993. Det synlige beviset er et bilde signert Anne Gundersen.