Fremskrittspartiet kan feire dype avgiftskutt, men fikk ikke gjort noe med antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot i 2021. Også bistandsnivået består.

– Det har dessverre vært umulig å redusere antall kvoteflyktninger. Vi lyktes ikke med å redusere bistandsprosenten, sa Jensen da avtalen ble lagt fram sent tirsdag kveld.

Det innebærer at Norge legger opp til å ta imot 3.500 kvoteflyktninger i 2021. Frps utgangspunkt før forhandlingene var null.

Samtidig opprettholdes bistandsnivået på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Frp gikk inn i forhandlingene med et mål om å kutte bistandsnivået ned til 0,7 prosent.

Forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF og Fremskrittspartiet startet 9. november og landet først tirsdag. Finansdebatten i Stortinget er allerede tirsdag.

Dype avgiftskutt

Jensen understreket at gjennomslagene til Frp samlet sett utgjør 18 milliarder kroner. Det innebærer blant annet at avgiftene totalt sett reduseres med 7,4 milliarder kroner, blant annet på viktige grensehandelsvarer:

* Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent.

* Avgiften på snus reduseres med 25 prosent.

* Avgiften på sukker og sjokolade fjernes.

Den samlede avgiftsreduksjon på grensehandelsvarer blir på 3,7 milliarder kroner.

Dessuten har Frp fått gjennomslag for å skrote regjeringens planlagte økning i engangsavgiften på personbiler.

Partiet kunne tirsdag kveld også skryte av 2 milliarder ekstra til økt kjøpekraft for pensjonistene og en økning til enslige minstepensjonister med 5.000 kroner.

Statsbudsjettet

Her er noen av punktene for statsbudsjettet, som det tirsdag ble enighet om.

* Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent.

* Avgiften på snus reduseres med 25 prosent.

* Avgiften på sukker og sjokolade fjernes.

* Avgiften på alkoholfrie drikkevarer blir halvert.

* Reduksjonen i avgiftene er en del av en grensehandelspakke på 3,4 milliarder kroner.

* Norge planlegger for å ta imot 3.500 kvoteflyktninger neste år.

* Nivået på bistanden opprettholdes på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

* Nytt tak for egenandeler på helsetjenester blir 2.460 kroner.

* 2 milliarder kroner ekstra til pensjonistene.

* Enslige minstepensjonister få økt sin pensjon med 5.000 kroner.

* 100 millioner kroner ekstra til politiet.

* Enighet om å prioritere utbyggingen av Stads skipstunnel.

* Regjeringens foreslåtte bilavgiftsøkninger reverseres.

* 500 millioner kroner til reasfaltering av fylkes- og riksveier.

* 400 millioner kroner til nye riksveier over hele landet.

* Bompengebelastningen reduseres med rundt 2 milliarder kroner.

Oljemilliardene flommer

Enigheten mellom regjeringspartiene og Frp fører til at budsjettbalansen svekkes med 14,6 milliarder kroner på helårsbasis.

Budsjettenigheten innebærer at oljepengebruken øker til i overkant av 3,3 prosent, opplyser Erna Solberg.

Av avtalen fremgår det at helårseffekten av de økte utgiftene knyttet til skatte- og avgiftslettelser er på totalt 13,6 milliarder kroner.

I tillegg kommer 4,7 milliarder i skatte- og avgiftslettelser i koronapakken partene kom til enighet om etter en ukes forhandlinger.

Samtidig reduseres utgiftene med 3,6 milliarder kroner i avtalen.

– Krevende

Statsminister Erna Solberg (H) førte selv forhandlingene den siste tiden.

– Det er en grunn til at det har tatt lang tid å bli enige, og det er fordi det har vært krevende og fordi dette er fire partier som alle slåss for sine viktigste hjertesaker, sier hun.

Sammen med Jensen, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby presenterte hun tirsdag kveld budsjettenigheten på Stortinget.

– Vi har hatt én viktig målsetting fra regjeringens side da vi la fram budsjettet. Det var at vi både skulle håndtere koronasituasjonen og jobbe med veien ut av den økonomisk gjennom å skape mer og inkludere flere, sier Solberg.

Hun nevner blant annet helse, tiltak for bedrifter og arbeidsliv, og utdanning som noe av det som fortsatt ligger i budsjettet de nå har fått støtte til fra Frp.

Rar avtale

– En dyr og rar avtale, kaller Arbeiderpartiet budsjettavtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet.

– Dette er en dyr og rar avtale som ikke svarer på de største utfordringene Norge har. Hadde det vært opp til oss ville vi heller valgt å sikre arbeidsplasser, gi feriepenger til permitterte og styrke helsevesenet, sier medlem av finanskomiteen for Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen.

Han sier det er rart budsjettforliket ikke rommer flere tiltak som går ut på å bekjempe krisen og omtaler det hele som et skilsmisseoppgjør mellom regjeringen og Frp.

– Dette har vært en omkamp mellom Frp og regjeringen på saker Frp tapte når de satt i regjering. Regningen sender regjeringen til våre barn og barnebarn med å bruke oljefondet, sier Knutsen.

(©NTB)