Frykter hastverk med å selge bygningsmassen: – Statsrådens svar ga overhodet ingen signaler om at regjeringen har en plan for Nesna

Marius Meisfjord Jøsevold (SV) frykter at bygningsmassen på Nesna vil selges så raskt som mulig, slik at det ikke kan kom inn ny virksomhet i bygget.