Foruten meis, fink, ørn og ugler, dukket det opp seks røyskatter, én snømus, to katter, 44 ekorn, tre elger, fire harer og to markmus