I dette byggeprosjektet er det ingen menn i toppledelsen