Fylkesmenn og landshövdingar med felles uttalelse: Grensene bør åpnes mellom Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland