Fylkesrådet la frem sitt forslag – vil bruke 173 millioner kroner på nytt ferjeleie på Tonnes og utbedring av vei