Gå til sidens hovedinnhold

Saken som Høyre valgte å gå ut av fylkesrådet på er en viktig sak. Dette handler om at avgjørelser og makt ikke skal flyttes til Oslo

Artikkelen er over 5 år gammel

Gruppelederne for Ap og Krf skriver at Nordland Høyre er mer opptatt av å tekkes regjeringen enn egne innbyggere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LESERBREV: For Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har hele tiden det viktigste vært å sikre gode buss, båt, og ferjetilbud, og gode videregående skoler for ungdommene våre i hele Nordland.

Derfor kunne vi ikke gå med på at store byer skulle styre dette alene.

Høyres gruppeleder sa til NRK etter at bruddet var et faktum at for dem har det vært viktig å følge moderpartiets nasjonale politikk. For KrF og Arbeiderpartiet har det vært viktig å sikre en nasjonal politikk som tar vare på innbyggernes interesser.

Rogaland, Hordaland, Troms og Vest-Agder har det til felles at de er styrt av Høyre. De har lokale folkevalgte som mener innbyggerne er best tjent med lokalt folkevalgt styre. Akkurat som et enstemmig fylkesråd i Nordland mener. Nordland Høyre er mer opptatt av tekkes regjeringen.

De to fylkesrådene Beate Bø Nilsen og Oddleif Olsen mente derimot at innbyggerne i Nordland er viktige. Sammen med Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet var de opptatt av at nordlendingene skal ha god innflytelse på egne interesser.

Et eksempel på en slik innflytelse kan man finne i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge eies av fylkeskommunene og staten i felleskap. Nå vil regjeringen at Innovasjon Norge skal eies av staten.

Regjeringen mener altså at byråkrater i Oslo skal ha ansvar for næringsutviklingen i Bindal, Narvik og Mo i Rana. Nærhetsprinsippet er ikke lenger viktig nok for regjeringen. Det er ikke viktig for Høyre og Fremskrittspartiet at bedriftslederen på Fauske skal kunne møte fylkesråd for næring for å kunne diskutere muligheter og utfordringer. Bedriftslederen må til Oslo.

Det er derfor betryggende at flertallet på Stortinget er opptatt av å styrke et regionalt folkevalgt nivå. De fattet i fjor et vedtak som instruerer regjeringen om at det skal være et regionalt folkevalgt nivå. Høyre og Fremskrittspartiet var uenig.

Arbeiderpartiet og KrF mener at regjering og Stortinget må se på hvilke oppgaver som kan flyttes fra statlige direktorater ned til et regionalt folkevalgt nivå. Det vil sikre at en rekke oppgaver blir flyttet ned på et demokratisk folkevalgt nivå. En rekke oppgaver innen blant annet miljøspørsmål, jernbanesektoren og flyruter er gode kandidater for en slik flytting.

Det er skummelt når regjeringen er mer opptatt av å sentralisere oppgaver enn å sikre lokalt og regionalt demokrati.

Forslaget om at Innovasjon Norge skal styres av byråkrater i Oslo er et godt eksempel. Et annet eksempel ser vi innen regjeringens foreslåtte politireform.

Her mener regjeringen at det er langt viktigere å styrke byråkratiet i Politidirektoratet enn at kommunene i Norge skal ha makt og myndighet til å bestemme over lensmannskontorene.

I dag er det slik at kommunestyrene bestemmer om lensmannskontorene skal legges ned. Dette mener regjeringen nå skal gjøres av politidirektøren i politidirektoratet i Oslo.

Dette vil svekke lokalkunnskap og lokalpolitiets nærhet til publikum, samt det lokale forebyggende politiarbeidet.

Saken som Høyre valgte å gå ut av fylkesrådet på er en viktig sak. Dette handler om at avgjørelser og makt ikke skal flyttes til Oslo. Det tjener ikke befolkningen i Nord-Norge og i Nordland.

Vi registrerer at dette avfeies som en lite viktig høringssak av Høyre. Vi mener at dette er kjernen i demokratiet.

Fylkesrådet var samlet og enstemmig i å stå opp for at vi i Norge trenger sterk regional og direkte folkevalgt styring. Et regionalt lederskap i nært samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning.

Fylkesrådet mener at det regionale nivået må styrkes fremfor statlig detaljstyring. Oppgaver med regional/lokalt handlingsrom løses best av folkevalgte regioner i samhandling med kommunene.

Dette mener sentrale høyrestyrte fylker, dette mener Kommunenes sentralforbund og dette mener fylkesrådet i Nordland.

Samtidig ønsker vi å takke Oddleif Olavsen, Beate Bø Nilsen, og Høyre for et godt samarbeid.

Vi beklager at Høyre gjennom sine handlinger valgte å bryte samarbeidet, men ønsker dem lykke til i valgkampen.

Knut Petter Torgersen (Ap), Gruppeleder og Peter Eide Walseth (KrF), Gruppeleder

Ønsker du å holde deg oppdatert på det som skjer på Helgeland? Følg Rana Blad på Facebook og få nyheter, sport, kultur og meninger rett i din nyhetsfeed.

Kommentarer til denne saken