- Det må handling knyttet til nytt sykehus på Helgeland. Og det må skje snarest, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i møte med styret i Helse Nord, går det fram av ei pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

- Det må følge penger til Helgelandssykehuset. Og det må skje nå, fortsetter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Helt avgjørende

Helse Nord, Helgelandssykehuset, berørte kommuner og Nordland fylkeskommune har over lang tid arbeidet med det nye Helgelandssykehuset. Nå mener Norvoll at de er ved en siste oppløpsside.

- Det er helt avgjørende for legitimiteten til Helse Nord at styret prioriterer penger til nytt Helgelandssykehus når ny investeringsplan skal behandles.

Helgeland først

Norvoll gjør det i pressemeldinga klart at tida for utredninger og ulike diskusjoner om lokalisering nå må avløses av at styret bevilger midler til det nye Helgelandssykehuset.

- Med andre ord, Helgeland først – det vil bidra til mer legitimitet, underbygger Norvoll.

Samarbeidsavtaler

Når fylkeskommunene og Helse Nord onsdag undertegner samarbeidsavtaler, mener Norvoll dette er med på å sikre et så likeverdig tilbud i landsdelen som mulig.

- Fylkeskommunen er en samfunnsutvikler som blant annet har ansvar for å utdanne de som senere skal jobbe i de ulike helseforetakene. Og vi har ansvar for transport og infrastruktur som er helt avgjørende for at pasientflyten skal fungere for Helse Nord.

Gjensidig avhengighet

- Med andre ord er fylkeskommunene og Helse Nord gjensidig avhengig av hverandre for å bidra til utviklingen av Nord-Norge. Derfor er dagen i dag er en viktig merkedag for befolkningen i nord, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.