Har etterslep på over ni milliarder kroner, skal bruke 570 millioner på fylkesveiene

En fersk analyse fra konsulentselskapet Oslo Economics viser at vedlikeholdsetterslepet er grovt estimert til like over ni milliarder kroner i Nordland. BIldet er fra fylkesveien over Sjonfjellet.

En fersk analyse fra konsulentselskapet Oslo Economics viser at vedlikeholdsetterslepet er grovt estimert til like over ni milliarder kroner i Nordland. BIldet er fra fylkesveien over Sjonfjellet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

[AVISA NORDLAND] Fylkesrådet i Nordland vil ha et nasjonalt vedlikeholdsprogram for fylkesveiene i Norge. Det var det klare budskapet til fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap), da han deltok på en høring på Stortinget denne uken, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding onsdag.

– En fersk analyse fra konsulentselskapet Oslo Economics viser at vedlikeholdsetterslepet er grovt estimert til like over ni milliarder kroner i Nordland, påpeker Torgersen.

570 millioner

I 2010 fikk Nordland overført 1.550 kilometer riksvei fra staten, og i dag er fylket en av de største veieierne i Norge med over 4.000 kilometer fylkesvei.

I 2018 skal kommunen bruke 570 millioner kroner til drift og vedlikehold av disse fylkesveiene.

– Men vi har større ambisjoner og mener at staten må bidra med mer penger for å gjøre noe med etterslepet i Norge, sier Torgersen.

Vedlikehold

Transportetatene anbefalte i plangrunnlaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 at det innarbeides et eget statlig program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet.

– Et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet vil legge godt til rette for å kunne utnytte de ressursene og de verdiene som først og fremst har sitt utspring i distriktene, og hvor næringstransporten ofte starter ved en fylkesvei, avslutter Torgersen.

Knut-Petter Torgersen

Knut-Petter Torgersen

Artikkeltags