Fylket bevilger penger til Hølbekklia alpinanlegg i Hemnes

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune går det frem at det bevilges fem millioner kroner til trafikksikkerhet på Helgeland.

- I år skal vi bruke vel 5 millioner kroner på til sammen 5 tiltak på Helgeland som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

-Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken er en bærebjelke i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Det er et prioritert mål i Regional transportplan Nordland. Trafikksikkerhet blir prioritert selv i en presset økonomisk situasjon, hvor fylkeskommunen totalt må redusere sine kostnader med 549 millioner kroner fra 2019 til 2020 på grunn av endringer i kostnadsnøklene fra staten, sier Bentzen.

Til sammen har Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg tildelt vel 14,5 millioner til trafikksikkerhetstiltak i hele fylket. Det meste av pengene fra går til bygging og planlegging av nye gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak rundt skoler og på skoleveg. Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år, står det i pressemeldingen.

Her er en oversikt over prosjektene som er tildelt midler på Helgeland 2020:KOMMUNE

TILTAK

MIDLER TIL

TILDELT

Helgeland

1

Vefsn

Austerbygdveien parsell 2

Bygging

3 000 000

2

Hemnes

Parkering Hølbekklia alpinanlegg

Bygging

278 058

3

Bindal

Reguleringsplan Parkveien

Plan

249 900

4

Dønna

Omlegging veg Dønna skole og Dønna barnehage

Plan

400 000

5

Sømna

Gangfelt fv. 17 Berg

Bygging

1 165 291
Sum

5 093 249

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken