Fylket taper svære beløp på kollektivtrafikken. Bare i Mo, Bodø og Narvik må passasjerene betale

Alle som reiser kollektivt med buss, ferge og båt i Nordland slipper nå å betale billett, med ett unntak.