Fylket vil bytte ut dagens kaier med flytebrygger for å spare utgifter til leie og ekspeditørlønn