Eget initiativ: Gabriel Åkvik Drevvatn går i tredje klasse på Elsjord skole. Han kom selv med ideen om å spørre Kongen om hjelp til å beholde den.
Lise Jeanette Nilsen

Gabriel (8) skrev brev til Kongen om Elsfjord skole – Nå skal han skrive til utdanningsministeren

To dager før jul skrev tredjeklassingen Gabriel Åkvik Drevvatn brev til Kongen for å beholde Elsfjord skole. Torsdag fikk han svar.
Publisert