Gang- og sykkelveien blir litt forsinket, men vil åpne snart: – Tiltakene de har gjort her har økt trafikksikkerheten veldig for de myke trafikantene

Etter åpningen er det fremdeles en del arbeid som må ferdigstilles.