Det er i en pressemelding Rana Arbeiderparti og Rana SV melder at de ikke vil gå inn for minimumsbemanning i brannvesenet. Som en følge blir det da heller ingen oppsigelser av brannmannskap og dagens beredskap opprettholdes.

Norconsults Risiko – og sårbarhetsanalyse for Brann og redning i Rana kommune er nå ferdig og skal behandles i formannskapet førstkommende tirsdag.

Analysen avdekker at det blir for sårbart og risikoen for høy, til at man kan legge seg på minimum bemanning. Kompleksiteten og Ranas store arealer gjør at Norconsult anbefaler i sin rapport at bemanningen bør opprettholdes utover minstekravet.

- I Rådmannens innstilling punkt 2, foreslås det å gjennomføre ei minimums bemanning på 5 personer pr. vaktlag. På bakgrunn av ROS-analysen kan vi ikke støtte det, uttaler gruppeleder i Arbeiderpartiet, Jan Erik Arnøy og gruppeleder i SV, Hilde Rønningsen, og fortsetter:

- Vi mener at det bør fortsatt være 6 personer pr. vaktlag. Vi ønsker heller ikke å utdanne egne mannskaper på deltidsnivå. Dette hører etter vår mening fortiden til. Vi har sagt det før og sier det igjen: Folk i Rana skal kunne sove trygt om natta.