1: Asle og Else Vesterbukt lever ut drømmen om landsbygda på Liantunet utenfor Mosjøen. De har restaurert et eldhus og en låve i tradisjonell stil med tanke på kafedrift og utleie. 2: Ekteparet har fått en snekker til å bygge kjøkkenet i eldhuset i klassisk stil og med tilpassa løsninger. 3: Den gamle låven er gjort om til selskapslokale. 4. Inne i eldhuset kan Else, som er utdannet kokk, både bake for salg og lage mat til gjester. 5. Eldhuset var helt ødelagt når ekteparet kjøpte gårdstunet for knappe to år siden. 6. Etter en iherdig restaureringsinnsats er det gamle eldhuset nå fiks ferdig til bruk.

Kjøpte en gård utenfor Mosjøen der musene hadde flyttet inn i noen av husene. Nå er alt renovert til et smykkeskrin og serveringslokale

Av
Publisert