Den norske gaupebestanden ligger på første gang på åtte år over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper.

Det viser en ny rapport fra Rovdata.

En familiegruppe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere unger. Det er anslått at det før kvotejakta startet og før nye unger ble født i år var 66,5 familiegrupper av gaupe i Norge.

– Etter sju år under bestandsmålet er gaupebestanden igjen over målet som Stortinget har bestemt. 66,5 familiegrupper er en oppgang på 21 prosent fra i fjor, sier Jonas Kindberg, som leder Rovdata.

Det har særlig blitt flere familiegrupper i de nordligste rovviltregionene. I Nordland har det vært en oppgang fra 5,5 til 11 familiegrupper, mens det i Troms og Finnmark har økt fra 5 til 11 familiegrupper.

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av landets åtte rovviltregioner. Fem av sju forvaltningsregioner var i år på eller over bestandsmålet før jakta startet.

– Alle regionene med fastsatte bestandsmål, bortsett fra region 4 (Viken) og 5 (Hedmark), ligger i år på eller over det regionale bestandsmålet i antall påviste familiegrupper, forklarer Kindberg.