Rana-ordførerens umiddelbare reaksjon på styrets vedtak.