Gigante Salmon har god framdrift på prosjektet i Rødøy, og forventer fortsatt første utsett av smolt høsten 2023,l skriver selskapet i en pressemelding..

I 2021 leverte selskapet et overskudd på 2,7 millioner kroner, og selskapets finansielle stilling er solid, med en egenkapitalandel på 94 prosent.

- Utbyggingen går som planlagt, og det økonomiske er også i tråd med budsjettet, sier CFO Rune Johansen i Gigante Salmon AS.

Gigante Salmons to sentrale milepæler i 2021 var noteringen på Euronext Growth Oslo den 5. juli, og byggestarten for anlegget i Rødøy den 1. september.

- Emisjonen på 222 millioner kroner i forbindelse med noteringen på Euronext Growth og langsiktig låneavtale med Sparebank 1 Nord-Norge finansierer både utbyggingen av anlegget og driftsfasen, forteller Johansen, i pressemeldingen.

Høsten 2023 settes 1,1 millioner smolt i anlegget i Rødøy, en tredjedel av kapasiteten anlegget bygges for. I 2025 tas hele kapasiteten i bruk, med utsett på 3,3 millioner smolt. Produksjonskostnaden på første generasjon er estimert til 38 kr/kg, mens den ved full produksjon er estimert til 31 kr/kg.

2021 har vært et innholdsrikt år for selskapet. Med alle tillatelser på plass ved inngangen til året har 2021 handlet om å bygge organisasjon, sikre finansiering, og starte anleggsarbeidet på Lille Indre Rosøy.

I første halvdel av 2021 var søkelyset på det arbeidet som sikret notering på Euronext Growth. I andre halvdel har fokus vært på videre prosjektering, herunder detaljprosjektering.

Det er inngått flere sentrale avtaler for selskapet i 2021: avtale om kjøp av smolt hos Grytåga Settefisk AS, slakteavtale med Salten N950, administrasjonsavtale med Salten Aqua AS, og FoU-avtale med Gildeskål Forskningsstasjon AS.

- CEO Helge E. W. Albertsen, CFO Rune Johansen og CCO Linda Storholm ble ansatt i selskapet i 2021. Hittil i 2022 er det ansatt flere nøkkelpersoner, blant annet kvalitetsleder og teknisk leder, og den videre rekrutteringen fortsetter gjennom hele byggeperioden, står det i pressemeldingen.